Σύβρος

Rate this item
(8 votes)

Ο Σύβρος είναι ορεινό χωριό στο νότιο τμήμα του νησιού της Λευκάδας, σε απόσταση περίπου 15 χλμ από το Νυδρί και περίπου 8 χλμ από την Βασιλική.
Στην πλατεία του χωριού υπάρχει προτομή του Αλέξανδρου Παναγούλη καθώς και μνημείο πεσόντων Συβριωτών.
Κοντά στο χωριό βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου των Καραβιάδων με θέα τον Βουρνικά.

Additional Info

 • Σχετικά με τα σχόλια: Τα σχόλια που αφορούν διαφήμιση δεν επιτρέπονται και θα αποσύρονται. Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε στο All About Lefkada επικοινωνήστε μαζί μας.

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
terms and condition.

Comments

 • No comments found
banner

Visit our Forum

join_now

Τυπώστε τα πάντα...στα πάντα

Stamp_Go_effect2

Τυπώστε τα έντυπα & τα ενδύματα της εταιρίας σας, προμηθευτήτε διαφημιστικά δώρα από την Stamp & Go σε προνομιακές τιμές.

Stamp & Go

Η καλύτερη πρόταση

kolima

Απλός, οικονομικός αλλά ολοκληρωμένος τρόπος εσωτερικής διαφήμισης.

Δείτε όλα τα πακέτα

Ύπνος | Φαγητό | Διασκέδαση ανά περιοχή

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.020 seconds, 2.42 MB
Application afterRoute: 0.029 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 0.249 seconds, 4.93 MB
Application afterRender: 0.845 seconds, 8.96 MB

Χρήση Μνήμης

9471136

279 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 5. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 147)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,2,3,4,5,6,7,8,9,10,131,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,133,132,125,126,127,128,91,92,93,94,95,134,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,129,111,136,114,135,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,179,175,176,177,178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 9. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=12
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(12)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 11. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=2
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 13. SELECT *
    FROM jos_k2_tags AS tags
    WHERE tags.published=1
    AND tags.id IN (SELECT tagID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE itemID=12)
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_tags'
 15. SELECT *
    FROM jos_k2_extra_fields
    WHERE published=1
    AND id IN (10,9)
    ORDER BY ordering ASC
 16. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(10,9)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_extra_fields'
 17. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=12
 18. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 12
 19. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 12
 20. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE published=1
    AND itemID=12
 21. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 22. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_k2'
 23. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='12'
 24. SELECT a.*, c.alias AS category_alias
    FROM `jos_k2_items` AS a
    LEFT JOIN `jos_k2_categories` AS c
    ON c.id = a.catid
    WHERE a.id='12'
 25. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(12)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(12)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 27. SELECT `id`
    FROM `jos_komento_mailq`
    WHERE `status` = 0
    ORDER BY `created` ASC
    LIMIT 5
 28. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_komento'
 29. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='29'
    AND `type`='usergroup'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 30. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='0'
    AND `type`='user'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 31. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1') AS x
 32. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1') AS x
 33. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 34. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 35. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2018-09-24 17:07:02' )
 36. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1') AS x
 37. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1') AS x
 38. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 39. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 40. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2018-09-24 17:07:02' )
 41. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (12)
    AND x.published = '1') AS x
 42. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.id != 12
    AND i.published = 1
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2018-09-24 17:07:02' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2018-09-24 17:07:02' )
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND i.created_by = 62
    AND i.created_by_alias=''
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 43. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 44. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 45. SELECT DISTINCT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID IN (25)
    AND itemID!=12
 46. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 12
    AND catid=2
    AND ordering > 11
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-09-24 17:07:02' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-09-24 17:07:02' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 47. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(14)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 48. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 12
    AND catid=2
    AND ordering < 11
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-09-24 17:07:02' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-09-24 17:07:02' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 49. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(10)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 50. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 147 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 51. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,35,260,199,205,43,167,196,287,286,188,187,220,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 52. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=76
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 53. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3,7,12,16,20,24,28,123,32,36,40,44,48,77,97,118,131,135,140,144,149,155,162,169,175,176)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 54. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 55. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 56. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 57. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 58. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=4
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 59. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=5
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 60. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=6
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 61. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=52
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 62. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=64
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 63. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=122
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 64. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 65. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 66. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 67. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 68. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=8
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 69. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=9
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 70. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=10
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 71. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=53
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 72. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=65
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 73. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=107
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 74. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=109
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 75. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=111
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 76. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 77. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 78. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 79. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 80. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=13
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 81. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=14
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 82. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=15
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 83. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=54
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 84. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=66
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 85. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 86. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 87. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 88. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 89. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=17
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 90. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=18
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 91. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=19
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 92. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=55
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 93. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=67
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 94. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 95. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 96. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 97. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 98. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=21
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 99. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=22
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 100. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=23
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 101. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=56
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 102. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=68
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 103. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 104. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 105. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 106. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 107. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=25
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 108. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=26
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 109. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=27
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 110. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=57
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 111. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=69
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 112. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 113. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 114. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 115. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 116. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=29
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 117. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=30
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 118. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=31
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 119. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=58
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 120. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=70
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 121. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 122. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,125,126,127,128,129,124)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 123. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 124. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(124,125,126,127,128,129,130)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 125. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=124
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 126. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=125
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 127. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=126
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 128. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=127
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 129. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=128
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 130. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=129
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 131. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=130
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 132. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 133. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 134. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 135. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 136. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=33
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 137. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=34
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 138. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=35
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 139. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=59
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 140. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=72
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 141. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 142. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 143. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 144. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 145. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=37
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 146. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=38
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 147. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=39
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 148. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=60
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 149. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=73
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 150. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 151. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 152. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 153. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 154. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=41
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 155. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=42
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 156. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=43
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 157. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=61
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 158. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=71
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 159. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 160. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 161. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 162. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 163. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=45
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 164. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=46
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 165. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=47
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 166. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=62
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 167. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=74
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 168. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 169. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 170. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 171. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 172. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=49
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 173. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=50
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 174. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=51
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 175. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=63
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 176. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=75
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 177. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 178. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 179. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 180. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 181. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=78
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 182. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=79
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 183. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=80
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 184. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=81
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 185. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=82
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 186. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=168
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 187. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 188. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 189. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 190. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 191. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=98
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 192. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=99
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 193. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=100
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 194. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=101
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 195. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=102
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 196. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 197. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 198. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 199. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 200. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=119
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 201. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=120
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 202. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=121
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 203. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 204. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(133,132,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 205. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 206. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(132,133,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 207. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=132
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 208. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=133
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 209. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=134
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 210. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=179
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 211. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 212. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 213. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 214. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 215. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=136
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 216. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=137
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 217. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=138
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 218. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=139
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 219. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 220. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 221. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 222. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 223. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=141
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 224. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=142
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 225. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=143
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 226. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 227. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 228. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 229. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 230. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=145
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 231. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=146
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 232. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=147
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 233. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 234. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 235. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 236. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 237. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=150
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 238. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=151
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 239. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=152
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 240. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=153
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 241. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=154
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 242. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 243. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 244. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 245. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 246. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=156
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 247. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=157
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 248. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=158
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 249. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=159
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 250. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=160
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 251. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=161
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 252. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 253. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 254. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 255. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 256. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=163
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 257. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=164
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 258. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=165
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 259. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=166
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 260. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=167
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 261. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 262. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 263. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 264. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 265. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=170
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 266. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 267. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 268. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 269. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 270. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=178
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 271. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 272. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 273. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 274. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 275. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=177
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 276. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 277. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 278. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 279. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(166,147)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα