Γιαλός

Rate this item
(0 votes)

Ο Γιαλός είναι μια παραλία με βότσαλο και άμμο. Η παραλία είναι τεράστια σε μήκος και σε πλάτος. Η διαδρομή για να πας μέχρι την παραλία είναι λίγο κουραστική λόγω των συνεχόμενων στροφών με επιβλητική θέα όμως από ψηλά. Στα συν της παραλίας είναι το τεράστιο μήκος και πλάτος τα οποία εξασφαλίζουν στον επισκέπτη άνεση ακόμα και τον Αύγουστο. Υπάρχουν και 3 καντίνες (με δική τους εγκατάσταση η κάθε μια) αλλά όταν πήγαμε ήταν όλες κλειστές.

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
terms and condition.

Comments

 • No comments found
banner

Visit our Forum

join_now

Τυπώστε τα πάντα...στα πάντα

Stamp_Go_effect2

Τυπώστε τα έντυπα & τα ενδύματα της εταιρίας σας, προμηθευτήτε διαφημιστικά δώρα από την Stamp & Go σε προνομιακές τιμές.

Stamp & Go

Η καλύτερη πρόταση

kolima

Απλός, οικονομικός αλλά ολοκληρωμένος τρόπος εσωτερικής διαφήμισης.

Δείτε όλα τα πακέτα

Ύπνος | Φαγητό | Διασκέδαση ανά περιοχή

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.020 seconds, 2.42 MB
Application afterRoute: 0.027 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 0.125 seconds, 4.93 MB
Application afterRender: 0.588 seconds, 8.95 MB

Χρήση Μνήμης

9464224

277 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 5. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 147)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,2,3,4,5,6,7,8,9,10,131,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,133,132,125,126,127,128,91,92,93,94,95,134,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,129,111,136,114,135,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,179,175,176,177,178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 9. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=230
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 11. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=2
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 13. SELECT *
    FROM jos_k2_tags AS tags
    WHERE tags.published=1
    AND tags.id IN (SELECT tagID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE itemID=230)
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_tags'
 15. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=230
 16. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 230
 17. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 230
 18. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE published=1
    AND itemID=230
 19. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 20. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_k2'
 21. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='230'
 22. SELECT a.*, c.alias AS category_alias
    FROM `jos_k2_items` AS a
    LEFT JOIN `jos_k2_categories` AS c
    ON c.id = a.catid
    WHERE a.id='230'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 24. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 25. SELECT `id`
    FROM `jos_komento_mailq`
    WHERE `status` = 0
    ORDER BY `created` ASC
    LIMIT 5
 26. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_komento'
 27. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='29'
    AND `type`='usergroup'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 28. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='0'
    AND `type`='user'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 29. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1') AS x
 30. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1') AS x
 31. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 32. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 33. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2018-09-24 17:07:32' )
 34. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1') AS x
 35. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1') AS x
 36. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 37. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 38. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2018-09-24 17:07:32' )
 39. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1') AS x
 40. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.id != 230
    AND i.published = 1
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2018-09-24 17:07:32' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2018-09-24 17:07:32' )
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND i.created_by = 62
    AND i.created_by_alias=''
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 41. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,228)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 42. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,228)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 43. SELECT DISTINCT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID IN (17)
    AND itemID!=230
 44. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 230
    AND catid=2
    AND ordering > 18
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-09-24 17:07:32' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-09-24 17:07:32' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 45. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(231)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 46. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 230
    AND catid=2
    AND ordering < 18
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-09-24 17:07:32' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-09-24 17:07:32' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 47. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(228)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 48. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 147 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 49. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,35,260,199,205,43,167,196,287,286,188,187,220,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 50. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=76
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 51. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3,7,12,16,20,24,28,123,32,36,40,44,48,77,97,118,131,135,140,144,149,155,162,169,175,176)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 52. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 53. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 54. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 55. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 56. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=4
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 57. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=5
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 58. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=6
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 59. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=52
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 60. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=64
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 61. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=122
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 62. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 63. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 64. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 65. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 66. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=8
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 67. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=9
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 68. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=10
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 69. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=53
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 70. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=65
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 71. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=107
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 72. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=109
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 73. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=111
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 74. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 75. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 76. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 77. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 78. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=13
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 79. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=14
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 80. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=15
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 81. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=54
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 82. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=66
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 83. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 84. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 85. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 86. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 87. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=17
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 88. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=18
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 89. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=19
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 90. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=55
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 91. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=67
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 92. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 93. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 94. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 95. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 96. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=21
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 97. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=22
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 98. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=23
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 99. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=56
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 100. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=68
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 101. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 102. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 103. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 104. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 105. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=25
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 106. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=26
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 107. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=27
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 108. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=57
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 109. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=69
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 110. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 111. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 112. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 113. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 114. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=29
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 115. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=30
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 116. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=31
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 117. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=58
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 118. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=70
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 119. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 120. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,125,126,127,128,129,124)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 121. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 122. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(124,125,126,127,128,129,130)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 123. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=124
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 124. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=125
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 125. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=126
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 126. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=127
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 127. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=128
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 128. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=129
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 129. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=130
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 130. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 131. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 132. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 133. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 134. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=33
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 135. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=34
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 136. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=35
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 137. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=59
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 138. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=72
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 139. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 140. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 141. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 142. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 143. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=37
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 144. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=38
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 145. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=39
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 146. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=60
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 147. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=73
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 148. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 149. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 150. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 151. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 152. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=41
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 153. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=42
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 154. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=43
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 155. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=61
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 156. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=71
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 157. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 158. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 159. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 160. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 161. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=45
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 162. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=46
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 163. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=47
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 164. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=62
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 165. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=74
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 166. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 167. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 168. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 169. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 170. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=49
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 171. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=50
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 172. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=51
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 173. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=63
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 174. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=75
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 175. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 176. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 177. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 178. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 179. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=78
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 180. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=79
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 181. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=80
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 182. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=81
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 183. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=82
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 184. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=168
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 185. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 186. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 187. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 188. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 189. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=98
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 190. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=99
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 191. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=100
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 192. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=101
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 193. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=102
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 194. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 195. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 196. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 197. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 198. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=119
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 199. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=120
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 200. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=121
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 201. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 202. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(133,132,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 203. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 204. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(132,133,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 205. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=132
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 206. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=133
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 207. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=134
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 208. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=179
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 209. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 210. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 211. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 212. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 213. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=136
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 214. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=137
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 215. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=138
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 216. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=139
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 217. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 218. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 219. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 220. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 221. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=141
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 222. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=142
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 223. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=143
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 224. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 225. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 226. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 227. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 228. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=145
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 229. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=146
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 230. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=147
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 231. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 232. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 233. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 234. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 235. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=150
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 236. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=151
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 237. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=152
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 238. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=153
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 239. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=154
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 240. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 241. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 242. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 243. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 244. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=156
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 245. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=157
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 246. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=158
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 247. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=159
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 248. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=160
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 249. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=161
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 250. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 251. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 252. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 253. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 254. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=163
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 255. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=164
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 256. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=165
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 257. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=166
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 258. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=167
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 259. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 260. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 261. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 262. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 263. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=170
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 264. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 265. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 266. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 267. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 268. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=178
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 269. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 270. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 271. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 272. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 273. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=177
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 274. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 275. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 276. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 277. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(166,147)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα