Πευκούλια - Ποτισιές

Rate this item
(0 votes)

2,5 χιλιόμετρα βόρεια του Άγιου Νικήτα υπάρχουν άλλες δυο παραλίες, οι Ποτισιές και τα Πευκούλια. Τα Πευκούλια χωρίζονται σε κάποιο σημείο με βράχια.Το αριστερό τμήμα έχει από πάνω δύο ταβέρνες / καφέ, είναι πιο ανεπτυγμένο και διαθέτει και ξαπλώστρες. Στο δεξί τμήμα δεν έχει ακόμα φτάσει ο «πολιτισμός» και είναι πιο παρθένο και τα δέντρα που σταματάνε στην παραλία, φιλοξενούν κάποιους ελεύθερους κατασκηνωτές. Και στα δύο τμήματα, η παραλία έχει χαλίκι δίπλα στο νερό και άμμο πιο ψηλά ενώ μέσα στη θάλασσα υπάρχουν και πέτρες.

More in this category: « Μύλος

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
terms and condition.

Comments

 • No comments found
banner

Visit our Forum

join_now

Τυπώστε τα πάντα...στα πάντα

Stamp_Go_effect2

Τυπώστε τα έντυπα & τα ενδύματα της εταιρίας σας, προμηθευτήτε διαφημιστικά δώρα από την Stamp & Go σε προνομιακές τιμές.

Stamp & Go

Η καλύτερη πρόταση

kolima

Απλός, οικονομικός αλλά ολοκληρωμένος τρόπος εσωτερικής διαφήμισης.

Δείτε όλα τα πακέτα

Ύπνος | Φαγητό | Διασκέδαση ανά περιοχή

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.022 seconds, 2.42 MB
Application afterRoute: 0.030 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 0.158 seconds, 4.94 MB
Application afterRender: 0.676 seconds, 8.96 MB

Χρήση Μνήμης

9478048

274 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 5. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 147)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,2,3,4,5,6,7,8,9,10,131,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,133,132,125,126,127,128,91,92,93,94,95,134,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,129,111,136,114,135,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,179,175,176,177,178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 9. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=234
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 11. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=2
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 13. SELECT *
    FROM jos_k2_tags AS tags
    WHERE tags.published=1
    AND tags.id IN (SELECT tagID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE itemID=234)
 14. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=234
 15. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 234
 16. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 234
 17. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE published=1
    AND itemID=234
 18. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 19. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_k2'
 20. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='234'
 21. SELECT a.*, c.alias AS category_alias
    FROM `jos_k2_items` AS a
    LEFT JOIN `jos_k2_categories` AS c
    ON c.id = a.catid
    WHERE a.id='234'
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 24. SELECT `id`
    FROM `jos_komento_mailq`
    WHERE `status` = 0
    ORDER BY `created` ASC
    LIMIT 5
 25. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_komento'
 26. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='29'
    AND `type`='usergroup'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 27. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='0'
    AND `type`='user'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 28. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1') AS x
 29. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1') AS x
 30. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 31. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 32. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2018-09-24 17:08:42' )
 33. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1') AS x
 34. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1') AS x
 35. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 36. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 37. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2018-09-24 17:08:42' )
 38. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (234)
    AND x.published = '1') AS x
 39. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.id != 234
    AND i.published = 1
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2018-09-24 17:08:42' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2018-09-24 17:08:42' )
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND i.created_by = 62
    AND i.created_by_alias=''
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 40. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(233,232,231,230,228)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 41. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(233,232,231,230,228)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 42. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 234
    AND catid=2
    AND ordering > 22
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-09-24 17:08:42' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-09-24 17:08:42' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 43. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 234
    AND catid=2
    AND ordering < 22
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-09-24 17:08:42' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-09-24 17:08:42' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 44. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(233)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 45. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 147 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 46. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,35,260,199,205,43,167,196,287,286,188,187,220,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 47. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=76
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 48. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3,7,12,16,20,24,28,123,32,36,40,44,48,77,97,118,131,135,140,144,149,155,162,169,175,176)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 49. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 50. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 51. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 52. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 53. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=4
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 54. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=5
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 55. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=6
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 56. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=52
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 57. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=64
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 58. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=122
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 59. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 60. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 61. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 62. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 63. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=8
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 64. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=9
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 65. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=10
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 66. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=53
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 67. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=65
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 68. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=107
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 69. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=109
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 70. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=111
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 71. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 72. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 73. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 74. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 75. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=13
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 76. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=14
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 77. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=15
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 78. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=54
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 79. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=66
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 80. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 81. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 82. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 83. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 84. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=17
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 85. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=18
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 86. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=19
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 87. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=55
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 88. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=67
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 89. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 90. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 91. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 92. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 93. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=21
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 94. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=22
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 95. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=23
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 96. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=56
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 97. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=68
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 98. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 99. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 100. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 101. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 102. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=25
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 103. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=26
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 104. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=27
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 105. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=57
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 106. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=69
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 107. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 108. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 109. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 110. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 111. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=29
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 112. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=30
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 113. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=31
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 114. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=58
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 115. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=70
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 116. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 117. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,125,126,127,128,129,124)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 118. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 119. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(124,125,126,127,128,129,130)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 120. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=124
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 121. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=125
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 122. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=126
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 123. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=127
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 124. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=128
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 125. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=129
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 126. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=130
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 127. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 128. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 129. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 130. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 131. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=33
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 132. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=34
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 133. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=35
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 134. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=59
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 135. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=72
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 136. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 137. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 138. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 139. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 140. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=37
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 141. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=38
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 142. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=39
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 143. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=60
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 144. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=73
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 145. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 146. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 147. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 148. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 149. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=41
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 150. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=42
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 151. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=43
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 152. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=61
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 153. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=71
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 154. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 155. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 156. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 157. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 158. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=45
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 159. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=46
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 160. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=47
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 161. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=62
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 162. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=74
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 163. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 164. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 165. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 166. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 167. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=49
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 168. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=50
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 169. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=51
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 170. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=63
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 171. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=75
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 172. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 173. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 174. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 175. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 176. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=78
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 177. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=79
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 178. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=80
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 179. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=81
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 180. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=82
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 181. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=168
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 182. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 183. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 184. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 185. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 186. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=98
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 187. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=99
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 188. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=100
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 189. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=101
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 190. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=102
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 191. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 192. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 193. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 194. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 195. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=119
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 196. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=120
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 197. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=121
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 198. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 199. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(133,132,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 200. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 201. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(132,133,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 202. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=132
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 203. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=133
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 204. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=134
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 205. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=179
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 206. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 207. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 208. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 209. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 210. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=136
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 211. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=137
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 212. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=138
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 213. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=139
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 214. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 215. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 216. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 217. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 218. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=141
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 219. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=142
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 220. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=143
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 221. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 222. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 223. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 224. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 225. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=145
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 226. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=146
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 227. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=147
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 228. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 229. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 230. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 231. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 232. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=150
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 233. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=151
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 234. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=152
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 235. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=153
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 236. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=154
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 237. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 238. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 239. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 240. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 241. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=156
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 242. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=157
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 243. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=158
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 244. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=159
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 245. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=160
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 246. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=161
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 247. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 248. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 249. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 250. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 251. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=163
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 252. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=164
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 253. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=165
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 254. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=166
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 255. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=167
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 256. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 257. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 258. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 259. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 260. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=170
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 261. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 262. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 263. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 264. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 265. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=178
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 266. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 267. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 268. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 269. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 270. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=177
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 271. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 272. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 273. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 274. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(166,147)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα