Οι πόλεις που αξίζει να ζει κανείς

Rate this item
(2 votes)

Οι πόλεις που αξίζει να ζει κανείς

 Σε ποιες περιοχές προσφέρεται  υψηλή ποιότητα ζωής;
Στις μέρες μας, οι άνθρωποι κυριαρχούνται από το άγχος λόγω των γρήγορων ρυθμών ζωής και της έντονης καθημερινότητας τους.

Η λίστα αυτή καταγράφει τις πέντε καλύτερες πόλεις του κόσμου, οι οποίες προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης.
Θα πρέπει όμως να ταξιδέψετε μακριά για να το καταφέρετε αυτό.

 • Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η πόλη Κάλγκαρι στον Καναδά, η οποία θεωρείται από τις πιο καθαρές και φιλικές πόλεις του κόσμου.
 • Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Τορόντο, η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά. Είναι η δεύτερη πόλη του Καναδά που βρίσκεται στην πεντάδα, καθώς προσφέρει πολλές ευκαιρίες για οικονομική ανέλιξη.

Ο Καναδάς κυριαρχεί στην λίστα αυτή καθώς μια ακόμη πόλη του κατέχει την τρίτη θέση.

 • Το Βανκούβερ είναι μια παραθαλάσσια πόλη, η οποία στο παρελθόν έχει βρεθεί στην πρώτη θέση της λίστας των καλύτερων πόλεων.
 • Η δεύτερη θέση ανήκει στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, την Βιέννη. Η Βιέννη έχει μεγάλο πλούτο καθώς διαθέτει πολλά έργα τέχνης, μνημεία και μουσεία που αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες. Είναι γνωστή άλλωστε για τον πολιτισμό της και την αρχιτεκτονική της.
 • Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η Μελβούρνη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας και αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες στους κατοίκους αλλά και υψηλό επίπεδο ζωής.

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
terms and condition.

Comments

 • No comments found

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.402 seconds, 2.42 MB
Application afterRoute: 0.589 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 1.770 seconds, 5.02 MB
Application afterRender: 2.867 seconds, 8.66 MB

Memory Usage

9161584

50 queries logged

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 5. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 220)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,2,3,4,5,6,7,8,9,10,131,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,133,132,125,126,127,128,91,92,93,94,95,134,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,129,111,136,114,135,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,179,175,176,177,178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 9. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=82
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(82)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 11. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=116
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(116)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 13. SELECT *
    FROM jos_k2_tags AS tags
    WHERE tags.published=1
    AND tags.id IN (SELECT tagID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE itemID=82)
 14. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=82
 15. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 82
 16. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 82
 17. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE published=1
    AND itemID=82
 18. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 19. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_k2'
 20. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='82'
 21. SELECT a.*, c.alias AS category_alias
    FROM `jos_k2_items` AS a
    LEFT JOIN `jos_k2_categories` AS c
    ON c.id = a.catid
    WHERE a.id='82'
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(82)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(82)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 24. SELECT `id`
    FROM `jos_komento_mailq`
    WHERE `status` = 0
    ORDER BY `created` ASC
    LIMIT 5
 25. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_komento'
 26. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='29'
    AND `type`='usergroup'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 27. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='0'
    AND `type`='user'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 28. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1') AS x
 29. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1') AS x
 30. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 31. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 32. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2022-01-24 07:11:05' )
 33. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1') AS x
 34. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1') AS x
 35. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 36. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 37. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2022-01-24 07:11:05' )
 38. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (82)
    AND x.published = '1') AS x
 39. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.id != 82
    AND i.published = 1
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2022-01-24 07:11:05' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2022-01-24 07:11:05' )
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND i.created_by = 62
    AND i.created_by_alias=''
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 40. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 41. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 42. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 82
    AND catid=116
    AND ordering > 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2022-01-24 07:11:05' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2022-01-24 07:11:05' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 43. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(83)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 44. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 82
    AND catid=116
    AND ordering < 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2022-01-24 07:11:05' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2022-01-24 07:11:05' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 45. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 220 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 46. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,199,205,43,167,196,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 47. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 48. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 49. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 50. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(220)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None