Οι 3-D ταινίες πονοκεφαλιάζουν, αντί να διασκεδάζουν

Rate this item
(2 votes)
 • Οι τρισδιάστατες ταινίες μπορεί να μην αξίζουν την υψηλή τιμή του εισιτηρίου τους. Οι θεατές που παρακολουθούν 3-D ταινίες δεν βιώνουν περισσότερο έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, ή μια μεγαλύτερη αίσθηση του ότι “είναι εκεί” από εκείνους που παρακολουθούν 2-D ταινίες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Οι 3-D εκδόσεις, επίσης, δεν βοηθούν στο να θυμάστε την ταινία καλύτερα από τις 2-D εκδόσεις. Οι 3-D ταινίες, από την άλλη, έρχονται με κίνδυνο ταλαιπωρίας. Σε σύγκριση με παρατηρητές μιας 2-D ταινίας, οι παρατηρητές της 3-D ταινίας ήταν περίπου τρεις φορές πιο πιθανό να έχουν οπτική κόπωση, πονοκέφαλο ή πρόβλημα με την όραση, σύμφωνα με τη μελέτη.
 • Μερικοί άνθρωποι μπορεί να προτιμούν ακόμα να βλέπουν 3-D ταινίες, επειδή τους αρέσει η ταινία για άλλους λόγους, όπως για τα εντυπωσιακά ειδικά εφέ της, είπαν οι ερευνητές. Αλλά “αν θεωρήσουμε όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές, θα έλεγα αυξάνετε τις πιθανότητές να έχετε κάποια ενόχληση”, είπε ο ερευνητής L. Mark Carrier, του California State University, Dominguez Hills, ο οποίος μελετά τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στις ψυχολογικές διεργασίες. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν “ότι δεν υπάρχουν κάποια οφέλη όσον αφορά την καλύτερη κατανόηση της ταινίας ή το να αποκτήσει περισσότερο νόημα, στο βαθμό που μπορούμε να πούμε,” είπε ο Carrier. Ο Carrier παρουσίασε το έργο του την Κυριακή 7 Αυγούστου, στο ετήσιο συνέδριο του America Psychological Association. Το έργο δεν έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό.

Παίρνετε αυτό που πληρώνετε;

 • Ο Carrier και οι συνεργάτες του έβαλαν 400 φοιτητές να παρακολουθήσουν μία από τις τρεις ταινίες είτε σε 2-D ή 3-D: “H Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων”, “Τιτανομαχία” ή “Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας”. Μετά την προβολή της ταινίας, οι συμμετέχοντες πήγαν στο σπίτι για να ολοκληρώσουν μια online έρευνα. Τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν πόσο ρεαλιστική ήταν για αυτούς η ταινία και να αναφέρουν τα συναισθήματα και τις αισθήσεις που έζησαν, με επιλογή από μία λίστα με 60 λέξεις. Οι λέξεις κυμαίνονταν από ήπια συναισθήματα, όπως “απόλαυση”, έως πιο έντονα, συμπεριλαμβανομένης της “οργής” και του “θυμού”. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν επίσης σχετικά με την υπόθεση της ταινίας.
 • Η έρευνα έδειξε ότι καμία ομάδα δεν θυμήθηκε την ταινία καλύτερα από την άλλη. Έδειξε επίσης ότι οι παρατηρητές της 3-D ταινίας δεν αισθάνθηκαν να συμμετέχουν περισσότερο στον κόσμο της ταινίας, ούτε έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στην ταινία ή έζησαν πιο έντονα συναισθήματα.

Συμπεράσματα για την εκπαίδευση

 • Οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι από τα αποτελέσματα. “Πολλοί από εμάς πίστευαν ότι οι 3-D ταινίες είναι τόσο μοδάτες, άρα πρέπει να κάνουν κάτι”, είπε ο Carrier. Πιστεύεται ότι οι 3-D ταινίες ή τα εικονικά περιβάλλοντα ενισχύουν τη μάθηση και τη μνήμη. Μια υπόθεση είναι ότι ένα 3-D περιβάλλον είναι πιο συναρπαστικό, ιδιαίτερα για τα παιδιά, και αυτός ο ενθουσιασμός μπορεί να μεταφραστεί σε αυξημένο ενδιαφέρον και κίνητρο για να μάθουν, δήλωσε ο Carrier.
 • Ορισμένες εταιρείες που έχουν χτίσει εικονικά περιβάλλοντα, ωθούν τη χρήση τους για την εκπαίδευση. “Δεν φαίνεται να ενισχύουν τη μνήμη μας καθόλου,” είπε ο Carrier. “Αυτό είναι ένα ατυχές συμπέρασμα.” Ο Carrier και οι συνεργάτες του συνεχίζουν να αναλύουν τα δεδομένα τους για να κατανοήσουν περαιτέρω τον αντίκτυπο της 3-D κινηματογραφικής εμπειρίας στα συναισθήματα των συμμετεχόντων.

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
terms and condition.

Comments

 • No comments found

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.74 MB
Application afterInitialise: 0.185 seconds, 2.42 MB
Application afterRoute: 0.231 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 0.778 seconds, 5.05 MB
Application afterRender: 1.393 seconds, 8.69 MB

Memory Usage

9196672

51 queries logged

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 5. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 220)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,2,3,4,5,6,7,8,9,10,131,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,133,132,125,126,127,128,91,92,93,94,95,134,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,129,111,136,114,135,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,179,175,176,177,178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 9. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=87
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(87)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 11. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=116
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(116)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 13. SELECT *
    FROM jos_k2_tags AS tags
    WHERE tags.published=1
    AND tags.id IN (SELECT tagID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE itemID=87)
 14. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=87
 15. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 87
 16. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 87
 17. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE published=1
    AND itemID=87
 18. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 19. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_k2'
 20. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='87'
 21. SELECT a.*, c.alias AS category_alias
    FROM `jos_k2_items` AS a
    LEFT JOIN `jos_k2_categories` AS c
    ON c.id = a.catid
    WHERE a.id='87'
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(87)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(87)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 24. SELECT `id`
    FROM `jos_komento_mailq`
    WHERE `status` = 0
    ORDER BY `created` ASC
    LIMIT 5
 25. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_komento'
 26. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='29'
    AND `type`='usergroup'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 27. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='0'
    AND `type`='user'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 28. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1') AS x
 29. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1') AS x
 30. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 31. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 32. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2022-01-24 07:45:57' )
 33. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1') AS x
 34. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1') AS x
 35. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id) AS x
 36. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 37. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2022-01-24 07:45:57' )
 38. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (87)
    AND x.published = '1') AS x
 39. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.id != 87
    AND i.published = 1
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2022-01-24 07:45:57' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2022-01-24 07:45:57' )
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND i.created_by = 62
    AND i.created_by_alias=''
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 40. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 41. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 42. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 87
    AND catid=116
    AND ordering > 6
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2022-01-24 07:45:57' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2022-01-24 07:45:57' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 43. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(88)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 44. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 87
    AND catid=116
    AND ordering < 6
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2022-01-24 07:45:57' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2022-01-24 07:45:57' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 45. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(86)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 46. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 220 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 47. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,199,205,43,167,196,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 48. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 49. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 50. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 51. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(220)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None